InvestMedia
Katowice, ul. Armii Krajowej 130
NIP: 954-189-31-84

PaweĊ‚ Wieczorek
+48 793-730-002
p.wieczorek@investmedia.net